Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 88 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thu Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 99 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Tạ Thị Xuân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Sinh học, Địa Lý
Điểm số 2579 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hoàng Điệp
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 6133 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Hoàng Mai Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 7744 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Hường
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Điểm số 13406 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị An
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 5738 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Nguyễn Đình Toản
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 553 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Phạm Thị Thương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 7136 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên ThS. Hoàng Thế Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 10455 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 19423 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đỗ Thị Như Quỳnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngoại ngữ, GDCD - GDNGLL
Điểm số 295 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Liên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Điểm số 13188 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên trần thanh thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 4831 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Sùng Thị Bích Ngọc
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Điểm số 19 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Vũ Thanh Nhàn
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 1692 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Đinh Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 11605 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Bùi Thị Thanh Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 236 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Thái Thị Khương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 1826 (xem chi tiết)