Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

0-photo
Họ và tên Nguyễn Đình Toản
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bắc Cường
Quận/huyện Thành phố Lào Cai
Tỉnh/thành Lào Cai
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Xác thực bởi Vũ Vết Hùng, Dương Quốc Khánh
Đã đưa lên 97 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 921 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1561 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này