Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

hoc ky i

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoàng Điệp
Ngày gửi: 19h:38' 24-09-2022
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người
CHỦ ĐỀ 4 (9 TIẾT) – NHẢY XA

MỤC TIÊU
1. Kiến thức: HS biết cách thực các động tác bổ trợ và chạy đà giậm nhảy, cách điều chỉnh đà, kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi, các điều luật cơ bản, trò chơi.
2. Kỹ năng: Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ, kĩ thuật các giai đoạn của nhảy xa kiểu ngồi, trò chơi. Hiểu được luật cơ bản, vận dụng vào đấu tập.
Yêu cầu đối với HS khá, giỏi: HS rèn luyện kĩ thuật nâng cao thành tích. Biết làm trọng tài, xếp hạng các cá nhân đấu tập.
3. Thái độ:
Có ý thức tập luyện tốt các nội dung và tôn trọng đoàn kết, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu do giáo viên đề ra.

Soạn ngày: 30 tháng 10 năm 2021
Giảng ngày: Sáng 02 tháng 11 năm 2021 ( 9A1), 04/11( 9A2)

CHỦ ĐỀ 4: TIẾT 16 - NHẢY XA
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Nhảy xa kiểu ngồi: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ của nhảy xa, chạy đà tự do nhảy xa, trò chơi” Lò cò tiếp sức”
2. Kĩ năng:
- Nhảy xa kiểu ngồi: Thực hiện được một số động tác bổ trợ của nhảy xa, chạy đà tự do nhảy xa trò chơi” Lò cò tiếp sức”
Yêu cầu đối với HS khá, giỏi: HS thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ, chủ động chạy đà tự do nhảy xa
3. Thái độ: Có ý thức tập luyện các nội dung , đảm bảo đạt mục tiêu
II. NÔI DUNG:
Nhảy xa kiểu ngồi : Một số động tác bổ trợ của nhảy xa, chạy đà tự do nhảy xa, trò chơi” Lò cò tiếp sức”
III. CHUẨN BỊ.
- GV: Còi, cuốc.
- HS dọn vệ sinh sân bãi, xới cát

IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG

Nội dung
Phương pháp – Tổ chức
A. HĐ1- Hoạt động khởi động:

- Nhận lớp, phổ biến nội dung mục tiêu.


+ Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.

+ Xoay các khớp: Cổ chân, cổ tay, vai, hông, gối, ép dọc ép ngang.
+ Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, đá cao gót, đá lăng trước.


B. HĐ2 - Hình thành kiến thức mới:
+ Một số động tác bổ trợ: Bật xa tại chỗ, chạy đà 1 - 3 bước giậm bước bộ.

+ Chạy đà tự do nhảy xa.

C. HĐ3 - Hoạt động luyện tập:
+ Bật xa tại chỗ.
+ Chạy đà 3- 5 bước giậm bước bộ.
+ Chạy đà tự do nhảy xa.D. HĐ4 - Hoạt động vận dụng:
- Thi đua các nhóm: Chạy đà tự do nhảy xa.
+ Trò chơi: “Lò cò tiếp sức”


*Thả lỏng các khớp

E. HĐ5 – Hoạt động tìm tòi mở rộng:
- Nhận xét đánh giá giờ học.
- BTVN: Về nhà tự tập bật xa, nhảy dây.


Cán sự lớp tập trung, báo cáo sĩ số, GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, nội dung giờ học.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€

€GV
- Cán sự lớp điều khiển khởi động
€ € € € € € € €


€ € € € € € € €


- GV giới thiệu nội dung, hướng dẫn HS
- HS thực hiện theo nhóm tập ngoài sân, nhóm tập hố cát.




  


 GV

GV bao quát sửa sai cho HS, chốt các yêu cầu HS cần thực hiện
- GV giao nhiệm vụ: HS tập luyện theo nhóm, GV bao quát sửa chữa giúp đỡ HS cần thiết. HS thực hiện theo đội hình nước chảy.

- Lớp tập trung: Các nhóm đại diện lên nhảy xa.
- Các nhóm chia sẻ.
- GV nhận xét, củng cố bài

GV nêu yêu cầu và giaocho cán sự lớp điều khiển trò chơi.
Đội hình chơi

€ € €
€ € €
€ € €
€ € €


8m


GV nhận xét HS tham gia chơi, nhóm nào thua đấm lưng cho đội thắng

Thả lỏng nhẹ nhàng.

GV giao cho mỗi nhóm về tự tập ở nhà

Đội hình kết thúc:

€€€€€€€€€€

€€€€€€€€€€


€GV


Soạn ngày: 01 tháng 11 năm 2021
Giảng ngày: Sáng 03 tháng 11 năm 2021 (9A1), chiều 04/11( 9A2).

CHỦ ĐỀ 4 - TIẾT 17 - NHẢY XA
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Nhảy xa kiểu ngồi: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ của nhảy xa, kĩ thuật chay đà - giậm nhảy (cách đo, cách điều chỉnh đà, chạy đà 3 - 5 bước giậm nhảy), chạy đà tự do nhảy xa.
2. Kĩ năng:
- Nhảy xa kiểu ngồi: Thực hiện được một số động tác bổ trợ của nhảy xa, kĩ thuật chay đà - giậm nhảy (cách đo, cách điều chỉnh đà, chạy đà 3 - 5 bước giậm nhảy), chạy đà tự do nhảy xa.
3. Thái độ: Có ý thức tập luyện các nội dung, đảm bảo đạt mục tiêu
II. NÔI DUNG.
Nhảy xa kiểu ngồi : Một số động tác bổ trợ của nhảy xa, kĩ thuật chay đà - giậm nhảy (cách đo, cách điều chỉnh đà, chạy đà 3 - 5 bước giậm nhảy), chạy đà tự do nhảy xa
III. CHUẨN BỊ.
- GV: Còi, cuốc.
- HS dọn vệ sinh sân bãi, xới cát.
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG.

Nội dung
Phương pháp – Tổ chức
A. HĐ1- Hoạt động khởi động:

- Nhận lớp, phổ biến nội dung mục tiêu.

- Khởi động
+ Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.

+ Xoay các khớp: Cổ chân, cổ tay, vai, hông, gối, ép dọc ép ngang.
+ Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, đá cao gót, đá lăng trước.

- Kiểm tra bài cũ: Bật xa tai chỗB. HĐ2 - Hình thành kiến thức mới:
Không
C. HĐ3- Hoạt động luyện tập:
+ Bật xa tại chỗ.
+ Chạy đà 3- 5 -7 bước giậm bước bộ vào hố cát
+ Chạy đà tự do nhảy xa.D. HĐ4 - Hoạt động vận dụng:
- Thi đua các nhóm: Chạy đà tự do nhảy xa.*Thả lỏng các khớp

E. HĐ5 – Hoạt động tìm tòi mở rộng:
- Nhận xét đánh giá giờ học.
- BTVN: Về nhà tự tập bật xa, tập bật nhảy tại chỗ, hoặc nhảy dây.

Cán sự lớp tập trung, báo cáo sĩ số, GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, nội dung giờ học.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€

€GV
- Cán sự lớp điều khiển khởi động

• € € € € € € €

• € € € € € € €

GV gọi 1-2 HS lên bật xa, HS khác quan sát nhận xét, GV nhận xét, xếp loại.


GV giao nhiệm vụ cho HS, HS thực hiện theo nhóm tập ngoài sân, nhóm tập hố cát.




  


 GV
GV bao quát sửa sai cho HS, chốt các yêu cầu HS cần thực hiện
- Lớp tập trung: Các nhóm đại diện lên nhảy xa.
- Các nhóm chia sẻ.
- GV nhận xét, củng cố bài

Thả lỏng nhẹ nhàng.

GV giao cho mỗi nhóm về tự tập ở nhà

Đội hình kết thúc:

€€€€€€€€€€

€€€€€€€€€€


€GVSoạn ngày: 05 tháng 11 năm 2021
Giảng ngày: 08 tháng 11 năm 2021 (9A1), 10/11(9A2)

CHỦ ĐỀ 4 - TIẾT 18 - NHẢY XA
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Nhảy xa kiểu ngồi: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ của nhảy xa, kĩ thuật chay đà - giậm nhảy bước bộ, chạy đà tự do nhảy xa.
2. Kĩ năng:
- Nhảy xa kiểu ngồi: Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ của nhảy xa, kĩ thuật chay đà - giậm nhảy bước bộ, chạy đà tự do nhảy xa.
Yêu cầu đối với HS khá, giỏi: Rèn luyện kĩ thuật chạy đà tự do nhảy xa nâng dần thành tích.
3. Thái độ: Có ý thức tập luyện các nội dung, đảm bảo đạt mục tiêu
II. NÔI DUNG.
Nhảy xa kiểu ngồi : Một số động tác bổ trợ của nhảy xa, kĩ thuật chay đà - giậm nhảy bước bộ, chạy đà tự do nhảy xa
III. CHUẨN BỊ.
- GV: Còi, cuốc.
- HS dọn vệ sinh sân bãi, xới cát.
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG.

Nội dung
Phương pháp – Tổ chức
A. HĐ1- Hoạt động khởi động:

- Nhận lớp, phổ biến nội dung mục tiêu.

- Khởi động
+ Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.

+ Xoay các khớp: Cổ chân, cổ tay, vai, hông, gối, ép dọc ép ngang.
+ Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, đá cao gót.

- Kiểm tra bài cũ: Đà 3 bước giậm nhảy bước bộB. HĐ2 - Hình thành kiến thức mới:
Không
C. HĐ3- Hoạt động luyện tập:
+ Bật xa tại chỗ.
+ Chạy đà 3- 5 -7 bước giậm bước bộ vào hố cát
+ Chạy đà tự do nhảy xa.


D. HĐ4 - Hoạt động vận dụng:
Thi đua các nhóm:
- Chạy đà 5 bước giậm nhảy bước bộ.
- Chạy đà tự do nhảy xa.*Thả lỏng các khớp

E. HĐ5 – Hoạt động tìm tòi mở rộng:
- BTVN: Về nhà tự tập bật xa, tập bật nhảy tại chỗ, hoặc nhảy dây.
- Nhận xét đánh giá giờ học.
Cán sự lớp tập trung, báo cáo sĩ số, GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, nội dung giờ học.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€

€GV
- Cán sự lớp điều khiển khởi động

• € € € € € € €

• € € € € € € €

GV gọi 1-2 HS lên bật xa, HS khác quan sát nhận xét, GV nhận xét, xếp loại.GV giao nhiệm vụ cho HS, HS thực hiện lần lượt theo nhóm.




  


 GV
GV bao quát sửa sai cho HS, chốt các yêu cầu HS cần thực hiện
- Lớp tập trung: Các nhóm đại diện lên nhảy xa.
- Các nhóm chia sẻ.
- GV nhận xét, củng cố bài

Thả lỏng nhẹ nhàng.


Đội hình kết thúc:

€€€€€€€€€€

€€€€€€€€€€


€GV
GV giao BTVN, dặn dò HS, đánh giá giờ học.
Soạn ngày: 13 tháng 11 năm 2021
Giảng ngày: 16 tháng 11 năm 2021 ( 9A1, 9A2)

CHỦ ĐỀ 4- TIẾT 19 - NHẢY XA
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Nhảy xa kiểu ngồi: Biết cách thực hiện kĩ thuật chay đà - giậm nhảy bước bộ, kĩ thuậy chạy đà - giậm nhảy- trên không và tiếp đất, trò chơi “ thi bật xa”
2. Kĩ năng:
- Nhảy xa kiểu ngồi: Thực hiện cơ bản đúng thuật chay đà - giậm nhảy bước bộ, kĩ thuậy chạy đà - giậm nhảy- trên không và tiếp đất, trò chơi “ thi bật xa”
Yêu cầu đối với HS khá, giỏi: HS rèn kĩ thuật, nâng dần thành tích.
3. Thái độ: Có ý thức tập luyện các nội dung, đảm bảo an toàn tập luyện.
II. NÔI DUNG.
Nhảy xa kiểu ngồi : Ôn luyện kĩ thuật chay đà - giậm nhảy bước bộ, kĩ thuậy chạy đà - giậm nhảy- trên không và tiếp đất, trò chơi “ thi bật xa”
III. CHUẨN BỊ.
- GV: Còi, cuốc, thước đo
- HS dọn vệ sinh sân bãi, xới cát.
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG.

Nội dung
Phương pháp – Tổ chức
A. HĐ1- Hoạt động khởi động:

- Nhận lớp, phổ biến nội dung mục tiêu.

- Khởi động
+ Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.

+ Xoay các khớp: Cổ chân, cổ tay, vai, hông, gối, ép dọc ép ngang.
+ Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, đá cao gót.- Kiểm tra bài cũ: Đà 5 bước giậm nhảy bước bộ


B. HĐ2 - Hình thành kiến thức mới:
Không
C. HĐ3- Hoạt động luyện tập:
Nhảy xa kiểu ngồi:
+ Chạy đà 3- 5 -7 bước giậm bước bộ vào hố cát
+ Kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy- trên không và tiếp đất
+ Chạy đà tự do nhảy xa.

D. HĐ4 - Hoạt động vận dụng:

*Thực hiện nhảy xa kiểu ngồi: Chạy đà tự do


*Trò chơi: “ Thi bật xa”


*Thả lỏng các khớp


E. HĐ5 – Hoạt động tìm tòi mở rộng:
- BTVN: Về nhà tự chủ động tập thể lực, tập xa tại chỗ. Tìm hiểu luật nhảy xa.
- Nhận xét, đánh giá giờ học.
Cán sự lớp tập trung, báo cáo sĩ số, GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, nội dung giờ học.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€

€GV
- Cán sự lớp điều khiển khởi động

• € € € € € € €

• € € € € € € €


GV gọi 1-2 HS lên bật xa, HS khác quan sát nhận xét, GV nhận xét, xếp loại.GV giao nhiệm vụ cho HS, HS thực hiện lần lượt theo đội hình nước chảy.




  


 GV
GV bao quát sửa sai cho HS, chốt các yêu cầu HS cần thực hiện

- Lớp tập trung: Các nhóm đại diện lên nhảy xa.
- Các nhóm chia sẻ.
- GV nhận xét, củng cố bài

GV cho HS các nhóm thi bật xa vào hố cát, căn cứ vào thành tích bật xa xếp hạng nhất nhì ba của lớp.

HS tự chủ động thả lỏng nhẹ nhàng.

Đội hình kết thúc:

€€€€€€€€€€

€€€€€€€€€€


€GV

GV giao BTVN, dặn dò HS, đánh giá giờ học.

Soạn ngày: 14 tháng 11 năm 2021
Giảng ngày: 17 tháng 11 năm 2021( 9A1), 18/11(9A2)

CHỦ ĐỀ 4 - TIẾT 20 - NHẢY XA

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhảy xa kiểu ngồi: Biết cách thực hiện kĩ thuật chay đà - giậm nhảy bước bộ, kĩ thuậy chạy đà - giậm nhảy- trên không và tiếp đất, trò chơi “ Lò cò tiếp sức”
2. Kĩ năng:
- Nhảy xa kiểu ngồi: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật chay đà - giậm nhảy bước bộ, kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đất, trò chơi “Lò cò tiếp sức”
Yêu cầu đối với HS khá, giỏi: HS chú trọng nâng dần thành tích.
3. Thái độ: Có ý thức tập luyện các nội dung, đảm bảo an toàn.
II. NÔI DUNG.
- Ôn kĩ thuật chay đà - giậm nhảy bước bộ, kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy- trên không và tiếp đất , trò chơi “ Lò cò tiếp sức”
III. CHUẨN BỊ.
- GV: Còi, cuốc, ván giậm, thước đo.
- HS chuẩn bị sân bãi hố cát. Kẻ vạch giới hạn trò chơi.
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG.
Nội dung
Phương pháp – Tổ chức
A. HĐ1- Hoạt động khởi động:

- Nhận lớp, phổ biến nội dung mục tiêu.


+ Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
+ Trò chơi: “ Chạy theo tín hiệu còi”
+ Xoay các khớp: Cổ chân, cổ tay, vai, hông, gối, ép dọc ép ngang.
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá cao gót*Kiểm tra bài cũ:
Nêu tên các giai đoạn của nhảy xa, cách đo đà.

B. HĐ2 - Hình thành kiến thức mới:
Không

C. HĐ3 - Hoạt động luyện tập:
+ Bật xa tại chỗ.
+ Kĩ thuật chạy đà 3 - 5 bước giậm nhảy bước bộ
+ Kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đất: Đà 5 - 7 - 9 bước
D. HĐ4 - Hoạt động vận dụng:

+ Thi nhảy xa kiểu ngồi: Kĩ thuật chạy đà giậm nhảy trên không tiếp đất (chạy đà tự do)


+ Trò chơi: “Nhảy lò cò tiếp sức”- Thả lỏng các khớp.

HĐ5 – Hoạt động tìm tòi mở rộng
- BTVN: Về nhà tự tập thể lực , tìm hiểu thêm về kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
- Nhận xét đánh giá giờ học.
Cán sự lớp tập trung và báo cáo sĩ số, GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, nội dung giờ học.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€

€GV
- Cán sự lớp điều khiển khởi động, trò chơi

Gọi 1- 2 HS lên trả lời, HS nhận xét, GV nhận xét xếp loại.


- GV giao nhiệm vụ cho HS tập luyện,
- HS tập theo đội hình nước chảy vào hố cát.




  


 GV
GV bao quát sửa sai cho HS.
- Lớp tập trung: Các nhóm đại diện lên thi nhảy xa chú trọng kĩ thuật.
- Các nhóm chia sẻ.
- GV nhận xét, củng cố bài.

GV yêu cầu trò chơi và phân công HS làm trọng tài.
€ € €
€ € €
€ € €
€ € €


8 -10mHS tự thả lỏng nhẹ nhàng các khớp.

Đội hình kết thúc

€€€€€€€€€€

€€€€€€€€€€

€GV

GV nhận xét giờ và giao nhiệm vụ BTVN cho HS.

Soạn ngày: 16 tháng 11 năm 2021
Giảng ngày: 19 tháng 11 năm 2021 ( 9A1, 9A2)

CHỦ ĐỀ 4 - TIẾT 21 - NHẢY XA

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Nhảy xa kiểu ngồi: Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ, hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi và nâng cao thành tích.
2. Kĩ năng:
- Nhảy xa kiểu ngồi: Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ của nhảy xa, hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi và nâng cao thành tích.
Yêu cầu đối với HS khá, giỏi: HS chú trọng nâng dần thành tích, làm trọng tài đo thành tích.
3. Thái độ: Có ý thức tập luyện các nội dung, đạt chuẩn mục tiêu kiến thức, kĩ năng, nâng cao thành tích.
II. NÔI DUNG.
Ôn động tác bổ trợ, hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi, nâng cao thành tích
III. CHUẨN BỊ.
- GV: Còi, cuốc, ván giậm, thước đo.
- HS chuẩn bị sân bãi hố cát.
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG.

Nội dung
Phương pháp – Tổ chức
A. HĐ1- Hoạt động khởi động:

- Nhận lớp, phổ biến nội dung mục tiêu.
+ Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
+ Trò chơi: “ Kết thân”
+ Xoay các khớp: Cổ chân, cổ tay, vai, hông, gối, ép dọc ép ngang.
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá cao gót.
- Kiểm tra bài cũ: Thực hiện 5 bước giậm nhảy bước bộ

B. HĐ2 - Hình thành kiến thức mới:
Không
C. HĐ3 - Hoạt động luyện tập:

+ Bật xa tại chỗ.
+ Chạy đà 5 -7 bước giậm nhảy bước bộ
+ Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi, nâng dân thành tích ( chạy đà tự do)


D. HĐ4 - Hoạt động vận dụng:

+ Thi chạy đà tự do nhảy xa nâng cao thành tích.


- Thả lỏng các khớp.

HĐ5 – Hoạt động tìm tòi mở rộng:
- BTVN: Về nhà nghiên cứu luật nhảy xa. tập bật xa tại chỗ.
- Đánh giá nhận xét giờ học.

Cán sự lớp tập trung và báo cáo sĩ số, GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, nội dung giờ học.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€

€GV
- Cán sự lớp điều khiển khởi động, trò chơiGọi 1- 2 HS lên kiểm tra. HS nhận xét, GV nhận xét xếp loại.


- GV giao nhiệm vụ cho HS tập luyện,
- HS tập theo đội hình nước chảy vào hố cát.
- GV bao quát sửa sai cho HS



  


 GV

- Lớp tập trung: HS lần lượt thi nhảy xa, đo thành tích, GV chộn 1 số HS đo thành tích.
- Các nhóm chia sẻ.
- GV nhận xét, củng cố bài.

HS tập trung thả lỏng nhẹ nhàng các khớp

Đội hình kết thúc:
€€€€€€€€€€

€€€€€€€€€€

€GV

GV nhận xét giờ và giao nhiệm vụ BTVN cho HSSoạn ngày: 19 tháng 11 năm 2021
Giảng ngày: Sáng 22 tháng 11 ( 9A1),chiều 23/11( 9A2)

CHỦ ĐỀ 4 - TIẾT 22 - NHẢY XA ( Tiết 7)

I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Nhảy xa kiểu ngồi: Biết cách thực hiện hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi và nâng cao thành tích, biết một số điều luật cơ bản của nhảy xa.
2. Kĩ năng:
- Nhảy xa kiểu ngồi: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi và nâng cao thành tích. Vận dụng luật cơ bản vào đấu tập.
Yêu cầu đối với HS khá, giỏi: HS chú trọng nâng dần thành tích, làm trọng tài đo thành tích.
3. Thái độ: Có ý thức tập luyện các nội dung, đạt chuẩn mục tiêu kiến thức, kĩ năng, nâng cao thành tích, đảm bảo an toàn.
II. NÔI DUNG.
Ôn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi, nâng cao thành tích, giới thiệu một số điều luật cơ bản. Vận dụng đấu tập.
III. CHUẨN BỊ.
- GV: Còi, cuốc, ván giậm, thước đo.
- HS chuẩn bị sân bãi hố cát.
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG.

Nội dung
Phương pháp – Tổ chức
A. HĐ1- Hoạt động khởi động:

- Nhận lớp, phổ biến nội dung mục tiêu.- Khởi động:
+ Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
+ Xoay các khớp: Cổ chân, cổ tay, vai, hông, gối, ép dọc ép ngang.
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá cao gót.
+ Bật xa tại chỗ.

- Kiểm tra bài cũ: Thực hiện chạy đà tự do nhảy xa.

B. HĐ2 - Hình thành kiến thức mới:
+ Giới thiệu luật nhảy xa
Thi đấu: Trong thi đấu vận động viên phải nhảy theo thứ tự quy định thông qua rút thăm. Khi có 8 VĐV trở xuống tham gia thi đấu, mỗi VĐV được nhảy 6 lần, nếu có trên 8 VĐV thi đấu thì mỗi VĐV nhảy 3 lần, sau đó 8 VĐV có thành tích cao được nhảy thêm 3 lần. Mỗi VĐV được tính thành tích của lần nhảy tốt nhất trong các lần nhảy bao gồm cả những lần nhảy để quyết định vị trí đầu tiên khi có sự bằng nhau.
Những trường hợp phạm quy:
- Chạm đất phía sau vạch giậm nhảy bằng bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, dù chạy đà giậm nhảy hoặc không giậm nhảy.
- Giậm nhảy phía bên ngoài phạm vi hai đầu ván, dù ở phía sau hay phía trước đường kéo dài của vạch giậm nhảy.
• - Trong quá trình rơi xuống, điểm chạm đất phía bên ngoài khu vực rơi gần với ván giậm hơn so với điểm chạm gần nhất trong khu vực rơi hoặc sau khi hoàn thành lần nhảy đi ngược lại phía sau qua khu vực rơi xuống hoặc thực hiện bất kỳ hình thức nhào lộn nào trong khi cạy đà hoặc trong lúc nhảy

C. HĐ3 - Hoạt động luyện tập:

+ Bật xa tại chỗ.
+ Hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi, nâng dân thành tích ( chạy đà tự do)
D. HĐ4 - Hoạt động vận dụng:

+ Thi chạy đà tự do nhảy xa nâng cao thành tích. Vận dụng luật vào đấu tập.


- Thả lỏng các khớp.

HĐ5 – Hoạt động tìm tòi mở rộng:
- BTVN: Về nhà nghiên cứu luật nhảy xa. tập bật xa tại chỗ.
- Nhận xét đánh giá giờ học.

Cán sự lớp tập trung và báo cáo sĩ số, GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, nội dung giờ học.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€

€GV
- Cán sự điều khiển khởi động, trò chơi

• € € € € € € € €

• € € € € € € € €

Gọi 1- 2 HS lên kiểm tra. HS nhận xét, GV nhận xét xếp loại.

- GV giới thiệu một số điều luật cơ bản của nhảy xa.



  


 GVHS cùng trao đổi chia sẻ GV nhận xét chốt kiến thức nội dung
- GV giao nhiệm vụ cho HS tập luyện,
- HS tập theo đội hình nước chảy vào hố cát.
- GV bao quát sửa sai cho HS



  


 GV

- Lớp tập trung: HS lần lượt thi nhảy xa, đo thành tích, HS đo thành tích.
- Các nhóm chia sẻ.
- GV nhận xét, củng cố bài.

HS tập trung thả lỏng nhẹ nhàng các khớp

Đội hình kết thúc:

€€€€€€€€€€

€€€€€€€€€€

€GV

GV nhận xét giờ và giao nhiệm vụ BTVN cho HS


Soạn ngày: 20 tháng 11 năm 2021
Giảng ngày: Chiều 23 tháng 11 (9A1), chiều 25/11( 9A2)

CHỦ ĐỀ 4 - TIẾT 23 - NHẢY XA KIỂU NGỒI ( Tiết 8)

I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:
- Nhảy xa: Biết thực hiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi và đấu tập nâng cao thành tích, kết hợp kiểm tra 15 phút.
2. Kĩ năng:
- Nhảy xa: Thực hiện cơ bản đúng các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi và đấu tập nâng cao thành tích, kết hợp kiêm tra lấy điểm 15 phút.
3. Thái độ: Có ý thức tập luyện các nội dung, đạt chuẩn mục tiêu kiến thức, kĩ năng, nâng cao thành tích.
II. NÔI DUNG.
- Ôn hoàn thiện kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi, đấu tập nâng cao thành tích, kết hợp kiểm tra lấy điểm 15 phút.
III. CHUẨN BỊ.
- GV: Còi, cuốc, ván giậm, thước đo.
- HS chuẩn bị sân bãi hố cát.
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG.

Nội dung
Phương pháp – Tổ chức
A. HĐ1- Hoạt động khởi động:

- Nhận lớp, phổ biến nội dung mục tiêu.- Khởi động:
+ Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
+ Trò chơi: “ Chạy theo tín hiệu còi”
+ Xoay các khớp: Cổ chân, cổ tay, vai, hông, gối, ép dọc ép ngang.
+ Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, đá cao gót.
+ Chạy tăng tốc 20m ( 1- 2 lần)


• Kiểm tra bài cũ: Không
B. HĐ2 - Hình thành kiến thức mới:
(Không)
C. HĐ3 - Hoạt động luyện tập:

+ Ôn nhảy xa kiểu ngồi.
Đà tự do tùy HS thực hiện

D. HĐ4 - Hoạt động vận dụng:

+ Đấu tập: Thi nhảy xa đo thành tích, kết hợp kiêm tra lấy điểm 15 phút.
+ Xếp loại Đ: Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật, thành tích nữ từ 2,2m trở lên, nam từ 2,6m trở lên.
+ Xếp loại CĐ: Không thực hiện được kĩ thuật, thành tích kém dưới mức Đ
Mỗi HS được nhảy 3 lần, tính lần kĩ thuật, thành tích tốt nhất.

- Thả lỏng các khớp.

HĐ5 – Hoạt động tìm tòi mở rộng
- BTVN: Về nhà tập bật xa tại chỗ hoặc tập thể lực nhảy dây.
- Nhận xét đánh giá giờ.

Cán sự lớp tập trung và báo cáo sĩ số, GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, nội dung giờ học.
€€€€€€€€€
€€€€€€€€€

€GV
• Cán sự lớp điều khiển khởi động, trò chơi


GV nhắc lại các giai đoạn của nhảy xa cần thực hiện và giao nhiệm vụ cho HS




  


 GV
- HS tập theo đội hình nước chảy vào hố cát.
- GV bao quát sửa sai cho HS.


- Lớp tập trung: HS lần lượt thi nhảy xa, đo thành tích, kết hợp kiểm tra lấy điểm 15 phút
- GV nhận xét. .Thả lỏng nhẹ nhàng.


Đội hình kết thúc:

€€€€€€€€€€

€€€€€€€€€€

€GV

GV nhận xét giờ và giao nhiệm vụ BTVN cho HS

Soạn ngày : 26 tháng 11 năm 2021
Giảng ngày : 29 tháng 11 năm 2021 ( 9A1), 30/11(9A2)

CHỦ ĐỀ 4 - TIẾT 24 - TRẢI NGHIỆM NHẢY XA

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức.
Trải nghiệm thi nhảy xa: Thực hiện thi đấu nhảy xa kiểu ngồi, đo thành tích xếp hạng ( tích hợp môn Toán)
2. Kĩ năng:
- Trải nghiệm thi nhảy xa: Thi đua thực hiện thi đấu nhảy xa kiểu ngồi giữa các cá nhân trong lớp, xếp hạng ( tích hợp môn Toán)
3. Thái độ: Có ý thức thực hiện các nội dung yêu cầu do giáo viên đề ra, đảm bảo an toàn.
II. NÔI DUNG.
- Thi nhảy xa đo thành tích các cá nhân trong lớp.
III. CHUẨN BỊ.
• GV: Còi, ván giậm, thước đo,
• Hố nhảy xa, xẻng.
IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG.

Nội dung
Phương pháp – Tổ chức
A/ HĐ1- Hoạt động khởi động:

- Nhận lớp, phổ biến nội dung mục tiêu.

- Khởi động:
+ Chạy nhẹ nhàng 1 vòng sân.
+ Xoay các khớp: Cổ chân, cổ tay, vai, hông, gối, ép dọc ép ngang.
+ Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đá cao gót.
+ Chạy tăng tốc 20m ( 1- 2 lần)


- Đo đà nhảy thử.

B/ HĐ2: Luyện tập
Đấu tập trải nghiệm thi đấu nhảy xa giữa các nhân trong lớp, đo thành tích xếp hạng.
- Vòng 1 mỗi HS được nhảy 3 lần.
- Vòng 2 chọn 8 HS có thành tích cao nhất vào trong. Thi nhảy xếp hạng- Thả lỏng các khớp.

C/ HĐ3 – Hoạt động tìm tòi mở rộng.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò giao BTVN: Về nhà chuẩn bị cầu đá, tập tâng cầu cá nhân.

Cán sự lớp tập trung và điểm số báo cao, GV nhận lớp phổ biến mục tiêu, nội dung giờ học.




GV
- Cán sự lớp điều khiển khởi động, GV bao quát nhắc nhở HSHS tự đo đà nhảy thử.

- GV hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho HS làm trọng tài, đo thành tích, ghi kết quả từng HS
Mỗi HS được nhảy ít nhất 3 lần.
- GV hỗ trợ giúp đỡ HS làm trọng tài.

 


GV

- Lớp tập trung: Các nhóm chia sẻ, nhận xét, xếp loại thi đua.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả.

HS thả lỏng nhẹ nhàng.Đội hình kết thúc:






GV
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓