Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đêg HSG cáp tỉnh tình Lào Cai

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Đỗ Thị Hoà
Ngày gửi: 15h:30' 07-04-2022
Dung lượng: 55.2 KB
Số lượt tải: 259
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THCS
NĂM HỌC 2018-2019
MÔN: HÓA HỌC THỜI GIAN: 150 PHÚT
(Không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm 06 câu, in trong 02 trang)

Câu 1: (2điểm)
1. Trong phòng thí nghiệm, người ta tiến hành một số thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho từ từ đến dư Ba(OH)2 vào ống nghiệm đựng dung dịch Al2(SO4)3.
Thí nghiệm 2: Nhỏ rất từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch Na2CO3 và khuấy đều.
Thí nghiệm 3: Thả một lá kim loại đồng vào ống nghiệm đựng dung dịch AgNO3.
Thí nghiệm 4: Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào ống nghiệm có chứa hỗn hợp: Fe2O3 và Cu.
Thí nghiệm 5: Sục khí Cl2 vào dung dịch FeSO4.
Thí nghiệm 6: Sục từ từ đến dư khí SO2 vào dung dịch nước vôi trong.
Em hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra trong các thí nghiệm trên?
2. Điện phân dung dịch NaCl thu được khí X màu vàng. Đốt cháy lưu huỳnh thu được khí Y. Sục đồng thời khí X và Y và nước thu được dung dịch Z. Xác định thành phần của X, Y, Z và viết phương trình phản ứng?
Câu 2: (2điểm)
Chất vô cơ A chứa C,H,O,N (MA=79), cho A tác dụng với Ba(OH)2 dư, thu được kết tủa trắng A1 và khí B1. Cho khí B1 qua dung dịch AlCl3, thu được kết tủa trắng A2. Mặt khác, cho A tác dụng với HCl dư, thu được khí B2 (thường hay sử dụng để chữa cháy). Sục khí B2 vào dung dịch NaAlO2 lại thu được kết tủa trắng A2. Khí B1 và B2 có thể phản ứng với nhau tạo ra một loại phân bón hóa học quan trọng B. Sục khí B2 vào dung dịch Ba(OH)2 dư lại thu được kết tủa A1. Cho khí B3 qua CuO, đun nóng cũng thu được khí B2. Cho khí B1 qua CuO, đun nóng thu được khí B4(M=28).
1. Xác định các chất A, A1, A2, B1, B2, B3, B4, X?
2. Viết các phương trình phản ứng hóa học?
Câu 3: (3điểm)
1. Trộn 100ml dung dịch Ba(HCO3)2 1M (d=1,2 g/ml) với 100 gam dung dịch H2SO4 19,6%, thu được dung dịch X. Tính nồng độ phần trăm (C%) của chất tan trong dung dịch X?
2. Một mẫu nước ngầm có chứa hợp chất của sắt (giả định chứa cả FeSO4 và Fe2(SO4)3). Người ta phân tích mẫu nước trên theo quy trình sau:
+ Bước 1: Lấy 1000 ml mẫu nước đó rồi cho thêm H2SO4 loãng, dư rồi tiếp tục nhỏ từ từ từng giọt dung dịch KMnO4 0,001M, thì thấy hết 1,2 ml bắt đầu xuất hiện màu tím. Phản ứng hóa học xảy ra như sau:
2KMnO4 + 10FeSO4 + 8H2SO4 K2SO4 + 2MnSO4 + 5 Fe2(SO4)3 + 8H2O.
+ Bước 2: Lấy 1000 ml mẫu nước đó rồi thêm dung dịch NaOH vào tới dư, để ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được 1,07 mg kết tủa.
a. Viết phương trình phản ứng? Tính nồng độ mol/l của FeSO4, Fe2(SO4)3 trong mẫu nước trên?
b. Theo quy chuẩn về nước ăn uống của Việt Nam (QCVN 01:2009/BYT), hàm lượng sắt ≤ 0,3 mg/l là an toàn để sử dụng được. Cho biết mẫu nước trên có dùng để ăn uống được không? Giải thích bằng kết quả tính toán?
Câu 4: (4điểm)
1. Hòa tan hết 3,48 gam oxit kim loại M cần vừa đủ 60 ml dung dịch HCl 2M. Xác định công thức phân tử của oxit trên?
2. Axit sunfuric là hóa chất quan trọng, là nguyên liệu của các nghành công nghiệp khác như: phân bón, luyện kim, giấy, phẩm nhuộm, tơ sợi, chất dẻo...Hàng năm thế giới sản xuất khoảng 200 triệu tấn axit sunfuric. Quy trình sản xuất từ quặng Pirit sắt theo sơ đồ sau:

a. Xác định A, B và viết các phương trình phản ứng theo sơ đồ trên?
b. Từ 1 tấn quặng Pirit sắt 60% (còn lại là tạp chất trơ), có thể sản xuất được bao nhiêu tấn H2SO4 98%?
c. Thực tế, giai đoạn thứ 3 trong sơ đồ trên người ta dùng H2SO4 đặc
 
Gửi ý kiến