Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề thi chọn HSG

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thúy
Ngày gửi: 16h:25' 30-03-2022
Dung lượng: 80.0 KB
Số lượt tải: 97
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ LÀO CAI

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
Năm học 2014 – 2015
Môn: Địa lí lớp 8
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (4,0 điểm)
a. Trình bày sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất. Hệ quả của vận động này.
b. Vẽ sơ đồ hiện tượng ngày đêm dài ngắn khác nhau theo mùa và theo vĩ độ vào các ngày 22/6 và 22/12.
c. Một máy bay cất cánh ở Hà Nội lúc 7h ngày 08/3/2014 đến Luân Đôn sau 12 giờ bay. Tính giờ máy bay hạ cánh tại Luân Đôn thì tương ứng với ngày giờ nào tại các địa điểm sau:
Vị trí
Tô-ki-ô
Niuđêli
Oa-sinh-tơn
Lốt An-giơ-lét

Kinh độ
1350Đ
750Đ
750T
1200T

Giờ

Ngày, tháng, nămCâu 2 (4,0 điểm)
a, Dựa vào bảng số liệu sau về nhiệt độ của một số địaa điểm ở nước ta, hãy nhận xét và giải thích sự thay đổi nhiệt độ theo chiều bắc- nam.
Địa điểm
Nhiệt độ trung
bình năm (0C)
Nhiệt độ tháng nóng nhất (0C)
Nhiệt độ tháng
lạnh nhất (0C)

Hà Nội
23,9
29,2
17,2

Huế
25,2
29,3
20,5

TP. Hồ Chí Minh
27,6
29,7
26,0


b, Kể tên các nhân tố làm giảm tính chất nhiệt đới của khí hậu miền Bắc nước ta. Nhân tố nào đóng vai trò quan trọng nhất làm cho khí hậu miền bắc có mùa đông lạnh rõ rệt?

Câu 3 (4,0 điểm): Dựa vào At lát Địa lí Việt Nam và các kiến thức đã học, em hãy :
a, Nhận xét về đặc điểm địa hình của nước ta.
b, Tại sao nói : « Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam » ?

Câu 4 (3,0 điểm)
a, Phân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN.
b, Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hóa nhưng kinh tế phát triển chưa vững chắc?


Câu 5 (5,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:
Cho bảng số liệu về số dự án, số vốn đăng kí đầu tư trực tiếp và số vốn thực hiện của nước ngoài vào Việt Nam trong thời kì 2001 – 2010.

Năm
Số dự án
Tổng số vốn đăng kí
(Triệu USD)
Tổng số vốn thực hiện
(Triệu USD)

2001
555
3142,8
2450,5

2002
808
2998,8
2591

2003
791
3191,2
2650

2004
811
4547,6
2852,5

2005
970
6839,8
3308,8

2006
987
12004
4100,1

2007
1544
21347,8
8030

2008
1557
71726
11500

2009
1208
23107,3
10000

2010
1237
19886,1
11000

(Nguồn Tổng cục thống kê năm 2011)

a.Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện số dự án và số vốn đăng kí đầu tư trực tiếp và
số vốn thực hiện của nước ngoài vào Việt Nam trong thời kì 2001-2010.
b.Nhận xét tình hình đăng kí và thực hiện đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam trong thời kì 2001-2010.

HƯỚNG DẪN CHẤM
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8

Câu
Nội dung
Điểm

1
(5,5 điểm)
a.Vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả:
*Vận động tự quay quanh trục của Trái Đất
- Trái Đất tự quay quanh trục theo chiều từ Tây sang Đông. Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục: 24h (một ngày đêm).
- Người ta chia bề mặt Trái Đất ra 24 khu vực giờ, mỗi khu vực có một giờ riêng, Việt Nam nằm ở khu vực giờ 7.
*Hệ quả:
- Hiện tượng ngày và đêm: Trái Đất có dạng hình cầu, do đó Mặt Trời bao giờ cũng chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa nằm trong bóng tối là đêm. Do sự vận động tự quay quanh trục
 
Gửi ý kiến