Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề khảo sát chất lượng

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thương
Ngày gửi: 21h:01' 30-03-2022
Dung lượng: 35.9 KB
Số lượt tải: 228
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn:
Ngày giảng:
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Ngữ văn 8

A. Mục đích, yêu cầu
Đánh giá mức độ đạt được của học sinh so với mục tiêu đã đề ra ở giữa học kỳ II; phát hiện những hạn chế trong nhận thức, kỹ năng của học sinh để kịp thời điều chỉnh.
B. Nội dung
Kiểm tra việc đọc – hiểu giá trị nội dung, nghệ thuật của các văn bản thuộc các thể loại đã học (văn bản HS đã được học trong sách Hướng dẫn học Ngữ văn 8 và một trích đoạn/văn bản mới cùng đề tài, thể loại với văn bản đã học); tích hợp nội dung kiểm tra đọc – hiểu với Tiếng Việt, Tập làm văn.
C. Thời gian kiểm tra: 90 phút
D. Ma trận đề kiểm tra (Đính kèm)
E. Đề kiểm tra (Đính kèm)
G. Đáp án và hướng dẫn chấm (Đính kèm)
Hoạt động lên lớp
- Gv kiểm tra sĩ số lớp học.
- Gv phát đề
- Học sinh làm bài
- Gv thu bài, nhận xét, đánh giá ý thức làm bài của hs


PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ LÀO CAI
TRƯỜNG THCS BẮC CƯỜNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: NGỮ VĂN 8
Năm học 2019 - 2020
Thời gian: 90 phút

ĐỀ 1
Phần I: Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.
"Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi. Đã đúng ngôi nam bắc đông tây; lại tiện hướng nhìn sông dựa núi. Địa thế rộng mà bằng; đất đai cao mà thoáng. Dân cư khỏi chịu cảnh khốn khổ ngập lụt; muôn vật cũng rất mực phong phú tốt tươi. Xem khắp đất Việt ta, chỉ nơi này là thắng địa. Thật là chốn hội tụ trọng yếu của bốn phương đất nước; cũng là nơi kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời.Trẫm muốn dựa vào sự thuận lợi ấy để định chỗ ở. Các khanh thấy thế nào?"
(Trích Chiếu dời đô – Lí Công Uẩn)
Câu 1. (0,5 điểm)Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
Câu 2. (0,5 điểm)Câu văn:"Huống gì thành Đại La, kinh đô cũ của Cao Vương: ở vào nơi trung tâm trời đất; được cái thế rồng cuộn hổ ngồi.”xét theo mục đích nói thuộc kiểu câu gì?
Câu 3. (1,0 điểm)Nêu nội dung chính của đoạn trích.
Câu 4. (1,0 điểm)Em có nhận xét gì về quyết định chọn Đại La làm kinh đô của nhà vua Lí Công Uẩn?Từ đó em rút ra bài học gì cho bản thân?

Phần II: Tập làm văn (7,0 điểm)
Câu 8. (2,0 điểm)
Từ ngữ liệu ở phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 150 chữ) nêu suy nghĩ của em về lòng yêu nước.
Câu 9.(5,0 điểm) Phân tích bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” – Hồ Chí Minh

---------------------------Hết-------------------------------

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ LÀO CAI
TRƯỜNG THCS BẮC CƯỜNG

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: NGỮ VĂN 8
Năm học 2019 - 2020
Thời gian: 90 phút


ĐỀ 2
Phần I: Đọc hiểu (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.
“Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo”. Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy (…) Phép dạy, nhất định theo Chu Tử. Lúc đầu học tiểu học để bồi lấy gốc. Tuần tự tiến lên học đến Tứ thư, Ngũ kinh, Chư sử. Học rộng rồi tóm lược cho gọn, theo điều học mà làm. Họa may kẻ nhân tài mới lập được công, nhà nước nhờ thế mà vững yên. Đó mới thực là cái đạo ngày nay có quan hệ tới lòng người…”
(TríchBàn luận về phép học – Nguyễn Thiếp)
Câu 1. (0,5 điểm) Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích?
Câu 2. (0,5 điểm)Câu văn: “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo.”xét theo mục đích nói thuộc kiểu câu gì?
Câu 3. (1,0 điểm)Nêu nội
 
Gửi ý kiến