Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề học kỳ 1 ASDAM

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
Nguồn: Tổ Toán - Lý - Tin - CN
Người gửi: Vũ Vết Hùng
Ngày gửi: 20h:34' 28-12-2021
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ THI HỌC KÌ I TRƯỜNG HÀ NỘI – AMSTERDAM
MÔN TOÁN LỚP 8 (2018-2019)
Thời gian: 120 phút

Bài1. (2.5 điểm)
Cho biểu thức: 
a) Rút gọn biểu thức .
b) Tính giá trị biểu thức biết .
c) Tìm số nguyên để biểu thức có giá trị nguyên dương.
Bài2. (2.5 điểm)
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) .
b) .
c) .
Bài3. (1 điểm)
Tìm các hệ số sao cho đa thức chia hết cho đa thứcvà chia cho đa thức được thương và còn dư .
Bài4. (3,5 điểm)
Cho tam giác nhọn () có góc bằng và vẽ đường cao . Gọi là trung điểm . là điểm đối xứng với qua .
a) Chứng minh là hình vuông.
b) Vẽ đường cao của tam giác. Chứng minh .
c) Gọi là giao điểm và . Qua và vẽ các đường thẳng lần lượt song song với và sao cho chúng cắt nhau tại . Chứng minh thẳng hàng.
d) Chứng minh các đường thẳng và đồng quy.
Bài5. (0,5 điểm)
a) ( Chỉ dành cho các lớp 8B,8C,8D,8E )
Cho các số khác nhau đôi một và thỏa mãn: . Tính giá trị của biểu thức .
b) ( Dành cho lớp 8A )
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức biết rằng và là các số thực thỏa mãn điều kiện .HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI HỌC KÌ I TRƯỜNG HÀ NỘI – AMSTERDAM
MÔN TOÁN LỚP 8 (2003-2004)
Thời gian: 120 phút
Bài1. Cho biểu thức: 
a) Rút gọn biểu thức .
b) Tính giá trị biểu thức biết .
c) Tìm số nguyên để biểu thức có giá trị nguyên dương.
Lời giải
a) Điều kiện xác định .
b) Tính giá trị biểu thức biết .
Ta có: 
Đối chiếu điều kiện loại 
Thay ta tính được .
c) Tìm số nguyên để biểu thức có giá trị nguyên dương.
* Tìm x để nguyên:
Ta có: nên 
Để nguyên khi và chỉ khi chia hết cho 
* Đối chiếu điều kiện loại 
* Thử trực tiếp chọn được 
Bài2. (2.5 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) 
b) 
c) 
Lời giải
a) 
Ta có: 
b) 
Ta có:

c) 
Ta có:

Bài3. (1 điểm)
Tìm các hệ số sao cho đa thức chia hết cho đa thứcvà chia cho đa thức được thương và còn dư .
Lời giải
Biểu diễn các phép chia đẳng thức


Thay vào thu được 
Thay vào thu được 
Thay vào thu được 
Giải ra ta được: .
Bài4. (3,5 điểm)
Cho tam giácnhọn () có góc bằng và vẽ đường cao . Gọi là trung điểm . là điểm đối xứng với qua .
a) Chứng minh là hình vuông.
b) Vẽ đường cao của tam giác. Chứng minh .
c) Gọi là giao điểm và . Qua và vẽ các đường thẳng lần lượt song song với và sao cho chúng cắt nhau tại . Chứng minh thẳng hàng.
d) Chứng minh các đường thẳng và đồng quy.
Lời giải
a) Chứng minh là hình vuông
/
Vì M là trung điểm của và nên tứ giác là hình bình hành.
Do nên là hình chữ nhật
Vì góc nên vuông cân tại 
Vậy là hình vuông .
b) Vẽ đường cao của tam giác. Chứng minh .
Sử dụng tính chất đường trung tuyến tam giác vuông suy ra 
Dùng kết quả câu a suy ra do đó 
c) Gọi là giao điểm và . Qua và vẽ các đường thẳng
 
Gửi ý kiến