Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Đề thi > (15 thư mục)


Toán học (6 bài)
Thumbnail

Đề học kỳ 2 ASDAM

Ngày gửi: 2021-12-28 20:43:29

Thumbnail

Đề học kỳ 1 ASDAM

Ngày gửi: 2021-12-28 20:34:44

Thumbnail

HSG

Ngày gửi: 2021-12-28 20:27:29

Thumbnail

Đại số 9. Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2021-11-18 19:41:26


Vật lý (0 bài)

Hóa học (10 bài)
Thumbnail

100 đề thi HSG Hóa học 9

Ngày gửi: 2022-04-07 15:31:02

Thumbnail

Đêg HSG cáp tỉnh tình Lào Cai

Ngày gửi: 2022-04-07 15:30:12

Thumbnail

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-02-24 21:48:55

Thumbnail

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-02-24 21:45:47


Sinh học (1 bài)
Thumbnail

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2021-11-25 22:52:02


Lịch sử (0 bài)

Địa lý (16 bài)
Thumbnail

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-03-30 16:25:19

Thumbnail

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-03-30 16:25:03

Thumbnail

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-03-30 16:24:44

Thumbnail

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2021-12-07 20:05:07


Ngữ văn (10 bài)
Thumbnail

Đề khảo sát chất lượng

Ngày gửi: 2022-03-30 21:01:54

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-03-30 21:01:14

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-03-30 21:00:42

Thumbnail

Đề thi chọn HSG

Ngày gửi: 2022-03-30 20:58:47


GDCD - GDNGLL (0 bài)

Âm nhạc (0 bài)

Mỹ thuật (0 bài)

Thể dục (0 bài)

Công nghệ (0 bài)

Tin học (0 bài)

Ngoại ngữ (21 bài)
Thumbnail

Tiếng Anh 8 (Sách mới). Các đ...

Ngày gửi: 2022-03-01 18:34:53

Thumbnail

Tiếng Anh 8 (Sách mới). Các đ...

Ngày gửi: 2022-03-01 18:33:09

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-03-01 18:32:33

Thumbnail

Các đề luyện thi

Ngày gửi: 2022-03-01 18:26:43